Yatxatäw thakhinaka

1. Kunjamas sunipatankïr eritrocitosis ñanqha usuxa

2. Kunjamas genética ukax sunipatar askichasi

3. Kuna qullanakampis eritrocitosis ñanqha usux qullasi

1. Bolivia markankïr leucemia mallku usunakata
2. Leucemia ñanqha usux kunjams katusi

1. Úlceras crónicas apnaqäwi Células madre ukampi
2. Células madre ukampiw nakhantatanakax apnaqäwi
3. Wila turkäwi