Bolivia markan Leucemia ñanqha usunaka – Jichhapachankïr qillqatanaka Abril 2023

Qawqha wawanakans Leucemia ñanqha usu utji, Bolivia markanxa, 1999 – 2023

Femenino
Masculino
Total
n
(%)
n
(%)
n
(%)
Año
0 a 4
359
34%
450
34%
809
34%
5 a 9
293
28%
322
25%
615
26%
10 a 14
261
25%
324
25%
585
25%
15 a 18
152
14%
210
16%
362
15%
Total
1065
100%
1306
100%
2371
100%

Fuente: Base de datos UBC, 1999 – abril de 2023.

Sapa departamentonxa kunjams leucemia ñanqha usu uñanchayasi, Bolivia 1999 – 2023

SC
LP
CB
CH
OR
PT
TJ
BN
PA
Total
%

LLA

797
453
369
46
67
50
47
47
8
1884
79%
LMA
188
81
93
10
10
5
14
18
3
422
18%
LAFM
4
6
3
0
0
0
0
1
0
14
1%
LMC
17
9
11
5
4
1
2
2
0
51
2%
Total
1006
549
476
61
81
56
63
68
11
2371
100%
%
42%
23%
20%
3%
3%
2%
3%
3%
0%
100%

LLA: leucemia linfoblástica aguda, LMA: leucemia mieloide aguda, LAFM: leucemia aguda de fenotipo mixto, LMC: leucemia mieloide crónica.
Fuente: Base de datos UBC, 1999 – abril de 2023.

Sapa maranxa, kunjams wawanakanxa Leucemia ñanqha usu uñanchayasi, Bolivia 1999 – 2023

Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total*
18
31%
22
26
51
46
66
70
94
110
92
125
103
114
123
122
143
113
145
165
138
111
LLA
14
26
19
21
41
35
52
54
69
82
70
103
81
90
100
99
112
92
116
134
120
95
LMA
4
5
3
4
9
8
11
14
21
27
20
16
22
21
23
21
25
17
23
28
13
14
LAFM
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
5
1
LMC
0
0
0
1
1
2
3
2
4
1
2
5
0
3
0
2
6
4
6
2
0
1
Año
2021
2022
2023
TOTAL
Total*
159
135
49
2371
LLA
110
109
40
1884
LMA
40
25
8
422
LAFM
4
1
0
14
LMC
5
0
1
51

Total*: representa el número de casos de leucemias pediátricas diagnosticadas por año. LLA: leucemia linfoblástica aguda, LMA: leucemia mieloide
aguda, LAFM: leucemia aguda de fenotipo mixto, LMC: leucemia mieloide crónica. Fuente: Base de datos UBC, 1999 – 
abril de 2023.